41200 - Όσοι κατηγορούν

Ν. Λυγερός

Όσοι κατηγορούν
τους μαθητές
που αντιστέκονται
στην αρπαγή
του ονόματος
της Μακεδονίας
είναι απλώς
της ιδεολογίας
ότι δεν υπάρχουν
έθνη
ακόμα κι ηνωμένα
κι ότι η ιστορία
πέθανε
έτσι νομίζουν
πως θα περάσουν
τη βούληση τους
με λαθραίο τρόπο
αλλά η Ανθρωπότητα
τους βλέπει
και δεν ξεχνά.