41203 - Η γελοία κωμωδία

Ν. Λυγερός

Η γελοία κωμωδία
των επαγγελματιών
των καταλήψεων
του μηδενός
άρχισε επειδή
οι μαθητές
από μόνοι τους
εκφράστηκαν
υπέρ της Μακεδονίας
και κατά του Προσύμφωνου
διότι πήραν
την μοίρα τους
στα χέρια
και δεν αφήνουν πια
να τους χειραγωγήσουν
ιδεολογικές ομάδες
για τον μηδενισμό
του Έθνους
και τον θάνατο
της Ιστορίας
όμως η κωμωδία
δεν θα αντέξει
την αλήθεια.