41216 - Θεμελιακές διαφορές. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)