41223 - Αν πιστεύεις

Ν. Λυγερός

Αν πιστεύεις
περισσότερο
στους Αγίους
παρά στον Χριστό
δεν κατάλαβες
ότι δεν είσαι πιστός.
Αν πιστεύεις
μόνο στον Χριστό
και απορρίπτεις
τους Αγίους
διαπράττεις
έγκλημα
βαρβαρότητας
γιατί απαγορεύεις
στους ανθρώπους
να εξελιχθούν
και να δώσουν
το παράδειγμα
σε άλλους
πιστούς.
Γι’ αυτό πρόσεχε
αν είσαι
σε αυτές
τις κατηγορίες.