41315 - Χρονοστρατηγικός Χάρτης. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)