41325 - Το μικρό παράπονο

Ν. Λυγερός

Το μικρό παράπονο
της γερόντισσας
ακούστηκε
στο μυαλό
του Δασκάλου
ακόμα
και πάνω
από τον ωκεανό
γιατί ήξερε
πόσο έλειπε
στο μοναστήρι
αλλά ταυτόχρονα
γνώριζε
ότι όλες
οι καλόγριες
ήθελαν
και προσεύχονταν
για να σωθεί
η Μακεδονία
από τη βαρβαρότητα
της αδιαφορίας
και της λήθης
μιας αχάριστης
κοινωνίας
χωρίς νόηση.