41327 - Στην άκρη του Καναδά

Ν. Λυγερός

Στην άκρη του Καναδά
η αρχή της αποστολής
έγινε όλο και πιο έντονη
γιατί ήταν μία
από τις χώρες
όπου η δράση
ήταν απαραίτητη
για τη συνέχεια
του αγώνα
της Μακεδονίας
διότι εκεί υπάρχουν
Έλληνες
που δεν έχουν
ξεχάσει
την έννοια
του Ελληνισμού
και δεν έχουν
σταματήσει
να παλεύουν
για τη δικαίωση
της ιστορίας.