41329 - Με τα πρώτα βήματα

Ν. Λυγερός

Με τα πρώτα βήματα
πάνω από την κυριαρχία
της Αμερικής
έγινε κατανοητή
η αξία του αγώνα
για την Μακεδονία
αφού θα έπρεπε
να ανατραπεί
η λανθασμένη
προσέγγιση
του όλου θέματος
για ν’ αναδειχθεί
η ανθεκτικότητα
του Ελληνισμού
που ήταν ικανός
να νικήσει
όταν όλα
θεωρούνταν
χαμένα
από όσους
δεν τον ένιωθαν
μέσα τους.