41366 - Το πάθος της Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Το πάθος της Μακεδονίας
δεν πρόκειται
να σβήσει
γιατί όλο και περισσότεροι
παλεύουν για τον ίδιο
αγώνα
της ελευθερίας
της έκφρασης
και της προστασίας
της ιστορίας,
μπορεί μερικοί
να μην δίνουν πια
αξία σε τίποτα
επειδή κατά βάθος
δεν πιστεύουν σε τίποτα
αλλά το κλέος
του Ελληνισμού
παραμένει
το ίδιο
γιατί είναι
διαχρονικό
έτσι κι εμείς
είμαστε μαζί
σε αυτόν
τον νέο μακεδονικό αγώνα
πιο οπλισμένοι
από ποτέ.