41414 - Κι ο Μητροπολίτης Κέρκυρας

Ν. Λυγερός

Κι ο Μητροπολίτης Κέρκυρας
ακολούθησε τους Μητροπολίτες
της Μακεδονίας
που έδειξαν
το παράδειγμα
της αντίστασης
έτσι η προστασία
της Μακεδονίας
ενισχύεται
όλο και περισσότερο
και κανένας πια
δεν μπορεί να πει
ότι είμαστε
μεμονωμένοι
σε αυτόν τον αγώνα.
Σκέψου το λοιπόν
ότι ζεις μαζί μας
την αλλαγή φάσης
σε αυτόν τον αγώνα
που θα χαρακτηρίζει
την εποχή μας.