41422 - Όπου υπάρχει

Ν. Λυγερός

Όπου υπάρχει
Ελληνισμός
στην Ευρώπη
θα δείξουμε
την αντίθεσή μας
στο Προσύμφωνο.
Η Ελλάδα
και η Κύπρος
δεν επαρκούν
χρειάζεται
η Γερμανία,
η Σουηδία,
η Φινλανδία
για να φανεί
με ξεκάθαρο
τρόπο
το μήνυμα
της αντίστασης
που στέλνουμε
ενωμένοι
σε κάθε εξουσία
που προσπαθεί
να παραδώσει
το όνομα
της Μακεδονίας.