41441 - Αποστολή στο Ελσίνκι

Ν. Λυγερός

Αποστολή στο Ελσίνκι
θα έχουμε
κι ετοιμαζόμαστε
από τώρα
για τον αγώνα
της Μακεδονίας
για να ενισχύσουμε
την ομογένεια
που δεν ξεχνά
την Ελλάδα
και παλεύει
αδιάκοπα
στο εξωτερικό
για να μάθουν
όλοι
χωρίς εξαίρεση
τι σημαίνουν
τα άρθρα
του Προσυμφώνου
των Πρεσπών
για την ιστορία
του Ελληνισμού.