41509 - Η προσπάθεια

Ν. Λυγερός

Η προσπάθεια
να δημιουργηθεί
ένα διεθνές πανεπιστήμιο
στη Μακεδονία
είναι ακόμα
μια κίνηση
για να πληγώσει
τον Ελληνισμό
στην περιοχή
των Βαλκανίων
για να προετοιμαστεί
μια κόκκινη ένωση
που θέλει
να αναβιώσει
την έννοια
της Γιουγκοσλαβίας
με το πνεύμα
του σοβιετικού
στοιχείου
αλλά ούτε αυτή
δεν θα περάσει.