41530 - Φύλλο Βελανιδιάς. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)