41531 - Βελανιδιά Άγγελος. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)