41544 - Οι γαλάζιοι χάρτες

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε ότι είχε πολλούς χάρτες
κι όχι μόνο βιβλία.
Στην αρχή δεν είχε καταλάβει την αξία τους.
Αλλά μετά από τόσα μαθήματα συνειδητοποίησε
ότι εμπεριείχαν την ουσία του θέματος.
Έδειχναν με ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος
των τοπικών αντιπαραθέσεων
που αποτελούσαν ίχνος των μαχών του παρελθόντος
κι ότι αυτός ο πόλεμος
είχε μια τεράστια ουρά.
Έτσι το βαθύ παρελθόν ήταν ζωντανό
και μέσα στο παρόν
και το πιο πιθανόν ήταν
να αποτελούσε και στοιχείο του μέλλοντος.
Ο μικρός μαθητής έβλεπε πια εντελώς διαφορετικά
την ιστορία και μάλιστα αντιλήφθηκε
ότι είχε δίκιο ο Δάσκαλος.
Άρχιζε να ερμηνεύει πιο βαθιά
την ίδια παρτιτούρα.
Έβλεπε κομμάτια του αοράτου.
Έτσι μέσα σε αυτό ανακάλυψε τα βήματα
του Δασκάλου του
κι άρχισε να τα ακολουθεί
σαν να περπατούσε
πάνω στην θάλασσα.