41546 - Όταν βρήκε

Ν. Λυγερός

Όταν βρήκε
το φύλλο
της βελανιδιάς
είδε
τις σταγόνες
της ουσίας
και πέρασε
πάνω της
τα δάκτυλα
για να δει
την υφή της
και κατάλαβε
πως ήταν
της στιγμής
σαν κομμάτι
αθανασίας
που περίμενε
την επαφή
για να νιώσει
τη σχέση
της φύσης
που γίνεται
δεσμός
μέσω
της αρχής
της διπλής
αρμονίας.