41547 - Όταν είδε

Ν. Λυγερός

Όταν είδε
επιτέλους
τον παράξενο
κορμό
δεν μπόρεσε
να κρατηθεί
και τον έπιασε
με όλη της
τη δύναμη
για να νιώσει
την αγάπη της
τον αγκάλιασε
και μετά
άρχισε
να τον χαϊδεύει
σαν να έβλεπε
τις εικόνες
που ζούσε
εδώ
και αιώνες
έτσι
διάβασε
τα ανάγλυφα
γράμματα
που οδηγούσαν
στην κορυφή
όπου
έσταζε
το φως
του ήλιου.