41555 - Κανείς πια

Ν. Λυγερός

Κανείς πια
δεν είναι
αθώος
για το θέμα
της Μακεδονίας
αφού
όλοι
ξέρουμε
ποιες είναι
οι επιπτώσεις
του Προσυμφώνου
των Πρεσπών
και πόσο
ύπουλα
είναι
τα άρθρα
που την αποτελούν
κατά συνέπεια
μετά τη μάχη
κανείς
δεν θα μπορεί
να πει
ότι δεν είναι
υπεύθυνος
για τη νέα
κατάσταση
αυτό
μην το ξεχνάς.