41559 - Ποιος από εμάς

Ν. Λυγερός

Ποιος από εμάς
μπορεί να πει
ότι έχει κάνει
αρκετά
για τη Μακεδονία
και ν’ αφήσει
τους πολιτικούς
να τελειώσουν
με αυτό
το θέμα;
Πολύ απλά
κανείς!
Διότι όλοι μας
είμαστε υπεύθυνοι
για το μέλλον
της Μακεδονίας
και του Ελληνισμού
δίχως εξαίρεση
αλλιώς
δεν έχει
νόημα
να λέμε
ότι είμαστε
Έλληνες
που πιστεύουν
στην αξία
της ιστορίας.