41565 - Και τα Μοναστήρια

Ν. Λυγερός

Και τα Μοναστήρια
πρέπει
να πάρουν
επίσημη
θέση
για τη Μακεδονία
έτσι ώστε
να δείξουν
το παράδειγμα
της αντίστασης
σε αυτούς
που δεν ξέρουν
ακόμα
πόσο μεγάλο είναι
το κόστος
της προδοσίας
όταν αυτή
γίνεται
με επίσημο
τρόπο
γιατί
κανείς
δεν μπορεί
να πει
μετά
ότι δεν ήταν
επιλογή
της δημοκρατίας.