41567 - Οι επόμενες γενιές

Ν. Λυγερός

Οι επόμενες γενιές
περιμένουν
να πάρουμε
έμπρακτα
θέση
για το όνομα
της Μακεδονίας
επειδή
οι πολιτικοί
που εκλέχτηκαν
για άλλο
λόγο
είναι έτοιμοι
να την παραδώσουν
με τον πιο επίσημο τρόπο
μόνο και μόνο
επειδή
δεν δίνουν
καμιά σημασία
στον ελληνικό λαό
επειδή
ακολουθούν
τα βήματα
της κόκκινης
βαρβαρότητας
που ποτέ
δεν υπολόγιζε
τους ανθρώπους.