41569 - Είμαστε όλοι

Ν. Λυγερός

Είμαστε όλοι
υπεύθυνοι
για τη Μακεδονία
διότι είναι
κομμάτι
διαχρονικό
του Ελληνισμού
ας μην ψάχνουμε
λοιπόν
δικαιολογίες
για τις αποφάσεις
που έχουν
παρθεί
αλλά
ας κοιτάξουμε
αυτές
που πρέπει
να πάρουμε
από τώρα
και στο εξής
για να πλάσουμε
το μέλλον
δηλαδή
την επόμενη
πραγματικότητα
με μνήμη
και αξιοπρέπεια.