41580 - Τη Μακεδονική Δυναστεία

Ν. Λυγερός

Τη Μακεδονική Δυναστεία
που κράτησε
από το 867
έως το 1057
ποιος
θα την προστατέψει
από τις επιθέσεις
του Προσυμφώνου
των Πρεσπών
που δεν εξασφαλίζει
απολύτως
τίποτα
για την Βυζαντινή
Αυτοκρατορία
από την πλευρά
της Ελλάδας.
Γιατί
ξέχασαν
αυτήν
την περίοδο;
Υπάρχει
λόγος;
Ή από την αρχή
αυτοί
οι φανατικοί
της λήθης
δεν ήξεραν καν
ότι υπήρξε
στην ιστορία μας;