41603 - Η Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Μακεδονία
πρέπει
φέτος
να απελευθερωθεί
από τη σκλαβιά
των πολιτικών
που δεν πιστεύουν
σε τίποτα
και ν’ αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά
την προπαγάνδα
του κενού
και του μηδενισμού
για να είναι
και πάλι
αναμφισβήτητο
σύμβολο
του Ελληνισμού
χωρίς
πια
να φοβάται
τους δικούς μας
που ήρθαν
στην εξουσία
για να υλοποιήσουν
μια έντεχνη
προδοσία
κατά
της ιστορίας
και του πολιτισμού μας.