41608 - Με την ανακήρυξη

Ν. Λυγερός

Με την ανακήρυξη
του έτους Ερωτόκριτου
από το Υπουργείο
Πολιτισμού
μπαίνουμε
σε μια νέα φάση
αφού μέσω
αυτού του έργου
μπορούμε
να θυμηθούμε
και τα 350 χρόνια
της πολιορκίας
του Χάνδακα
μετά από την οποία
οι Κρήτες
του εξωτερικού
ζήτησαν
στη Βενετία
να εκδώσει
αυτό το έργο
του Κορνάρου
γιατί είχαν
τη νοσταλγία
του νησιού
που ήταν πια
υπό κατοχή
της βαρβαρότητας.