41616 - Την ομορφιά των κάστρων

Ν. Λυγερός

Την ομορφιά των κάστρων
αν δεν μπορείς
να την αναγνωρίσεις
σημαίνει απλώς
ότι ποτέ δεν είδες
την πραγματικότητά τους
ακόμα κι από έξω
διότι δείχνουν
γενναιοδωρία
και αποτελούν
δώρα της ιστορίας
διότι δεν μπορούν
να ξεχάσουν
την ουσία
της συνέχειας
κι όταν μπεις
μέσα τους
και αντικρίσεις
το τζάκι
της βιβλιοθήκης
τότε θα καταλάβεις
και την έννοια
του βάθους
του παρελθόντος.