Διάλεξη: Οι πέτρες του ζεόλιθου στη ζωή μας

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: “Οι πέτρες του ζεόλιθου στη ζωή μας”. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου. Τρίτη 10 Μαΐου, ώρα: 16.30 –