41734 - Την Κυριακή

Ν. Λυγερός

Την Κυριακή
θα μάθουν
όλοι
πόσο
αποφασισμένος
είναι ο λαός
για την προστασία
του ονόματος
της Μακεδονίας
κι ότι κανένας
μαχητής
αυτού του νέου
Μακεδονικού
Αγώνα
δεν θα κάνει
πίσω
έως
την ακύρωση
του προσυμφώνου
των Πρεσπών
διότι αυτό
λειτουργεί
ενάντια
στον Ελληνισμό.