41789 - Αν μετρήσεις

Ν. Λυγερός

Αν μετρήσεις
πόσες ώρες
ζήσαμε μαζί
και πόσες
θέλεις ακόμα
τότε πρέπει
να σκεφτείς
διαφορετικά
τη ζωή
για να αξιοποιήσεις
κάθε στιγμή
μοιρασιάς
αφού αυτές
μας θυμίζουν
το κοινό μας
έργο
για την Ανθρωπότητα.