41821 - Κανένας πίσω

Ν. Λυγερός

Κανένας πίσω
στον αγώνα
για το όνομα
της Μακεδονίας
διότι ο καθένας
είναι πολύτιμος
για ν’ ανατρέψουμε
τις αποφάσεις
μιας νεολαίας
που δεν κατάφερε
να μεγαλώσει
και νομίζει
ότι η εξουσία
είναι μόνο
ένα παιχνίδι
αλλά και αυτό
θα χάσουν
γιατί βέβαια
δεν έμαθαν
τους κανόνες
της στρατηγικής.