41871 - Και η Ελβετία

Ν. Λυγερός

Και η Ελβετία
συμμετέχει
στον νέο μακεδονικό αγώνα
επειδή ο Ελληνισμός
της διασποράς
έχει ενεργοποιηθεί
για την προστασία
του ονόματος
της Μακεδονίας
και δεν περιμένει
απολύτως τίποτα
από τους πολιτικούς
που υπερψήφισαν
ένα απαράδεκτο κείμενο
που δεν διάβασαν καν
αφού η όλη διαπραγμάτευση
ήταν εξ αρχής
στημένη
λόγω ιδεολογίας.