41889 - Με τα επιχειρήματα

Ν. Λυγερός

Με τα επιχειρήματα
των Σκοπίων
θα μπορούσαν
και οι Ινδοί
να ονομαστούν
Μακεδόνες
και να πουν
η εθνότητά τους
είναι η μακεδονική,
αφού θα εξέταζαν
αποκλειστικά
τον γεωγραφικό
προσδιορισμό
για την επίλυση
του θέματος
αλλά θα φαινόταν
τόσο αλήθεια
να ονομάσουν
τη χώρα τους
Μακεδονία.