41922 - Ο Μακεδονικός Αγώνας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όμως το παρελθόν είχε μεγαλύτερο βάθος.
Κανείς δεν μπορούσε να ξεχάσει την ίδρυση το 1904
του Μακεδονικού Κομιτάτου
που θα οργάνωνε τις αρχές της επανάστασης
ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
για να απελευθερώσει την τουρκοκρατούμενη Μακεδονία.
Έπρεπε όμως ν’ αντισταθεί και στις δράσεις
των κομιτατζήδων του Εσωτερικού Μακεδονο-Αδριανουπολίτικου
Επαναστατικού Κομιτάτου που ήταν μια βουλγαρική μυστική οργάνωση.
Έλεγε ότι ήθελε ν’ απελευθερώσει τους Χριστιανούς
από τον τούρκικο ζυγό
αλλά στην πραγματικότητα ενεργούσε
αποκλειστικά προς όφελος της Βουλγαρίας
και μάλιστα με βάρβαρο τρόπο.
Είχαν προηγουμένως αρχίσει το κίνημα του Ίλιντεν
που τελικά απέτυχε.
Έτσι σιγά σιγά άρχισε ο Μακεδονικός Αγώνας
κι ο όρκος του Μακεδονομάχου είπε για πρώτη φορά:
“Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος
ότι θα διαφυλάξω το μυστικό.
Ότι θα εργάζομαι με όλην την ψυχήν μου και την καρδίαν μου
προς εξόντωση των Βουλγάρων κακούργων
και προς επιτυχίαν της ελευθερίας
της Πατρίδος μου Μακεδονίας.
Είς τους εχθρούς της πατρίδος μου δεν μαρτυρύσω
το παραμικρόν ακόμη και αν μου βάλουν το μαχαίρι στον λαιμόν.
Αν παραβώ τον όρκο μου
ο θεός ας με τιμωρήσει
και οι ελευθερωταί της πατρίδος μου
ας με κομματιάσουν
και η αμαρτία να είναι στον λαιμό”.