41930 - Το 1870

Ν. Λυγερός

Το 1870
στη Μασσαλία
γεννήθηκε
ο Παύλος Μελάς
για να έρθει
στην Ελλάδα
ν’ αρχίσει
την απελευθέρωση
της Μακεδονίας
όταν αυτή
ήταν τουρκοκρατούμενη
κι έπρεπε
να παλέψει
κι ενάντια
στους κομιτατζήδες
που ήθελαν
να κατασπαράξουν
την περιοχή
για να επιβάλλουν
τον τρόπο
σκέψης
του πανσλαβισμού,
κι εσύ αναρωτιέσαι
τι πρέπει να κάνεις
τώρα.