41940 - Για τη Θήβα

Ν. Λυγερός

Για τη Θήβα
ετοιμαζόμαστε
με όλους
τους Έλληνες
που αντιστέκονται
στη βαρβαρότητα
του Προσυμφώνου
γιατί δεν πρόκειται
να γονατίσουμε
μπροστά
στην κυβέρνηση
του κενού
που δεν πιστεύει
στην ιστορία.
Εμείς γεννηθήκαμε
μαχητές
και κανείς
δεν μπορεί
να μας βάλει
εμπόδιο.
Θα είμαστε
οι προστάτες
της Μακεδονίας.