41942 - Κανείς από εμάς

Ν. Λυγερός

Κανείς από εμάς
δεν υπέγραψε
το Προσύμφωνο
και κανείς
από εμάς
δεν το ψήφισε
γιατί είμαστε
Έλληνες
που δεν ξεχνούν
την ιστορία
και το Έθνος
έτσι
θα είμαστε
απέναντι
σε κάθε εχθρό
του Ελληνισμού
και θα προστατέψουμε
τη Μακεδονία
από τα βάρβαρα
χτυπήματα
που δέχεται
από την εξουσία
του κενού.