41992 - Θα καθαρίσουμε

Ν. Λυγερός

Θα καθαρίσουμε
όλη τη βρώμα
των πολιτικών
που έδωσαν
τα πάντα
για να χαθεί
η Μακεδονία
διότι
κανένας
δεν πρόκειται
να μείνει
όρθιος
στις επόμενες
εκλογές.