42002 - Η νέα αποστολή

Ν. Λυγερός

Η νέα αποστολή
θα αρχίσει
με χιόνι
για να μας θυμίσει
τα τοπία
της Μακεδονίας
που περιμένουν
μια καινούργια
απελευθέρωση
αφού η σκέψη
είναι υπό κατοχή
ενός συστήματος
που ακολουθεί
κατά γράμμα
τις διαταγές
της κόκκινης
βαρβαρότητας.