42007 - Είναι θέμα αξιοπρέπειας

Ν. Λυγερός

Είναι θέμα αξιοπρέπειας
να δώσουμε μάχη
ενάντια στη κυβέρνηση
που θέλει να σβήσει
την Μακεδονία
από τον χάρτη
της Ελλάδας
είναι θέμα τιμής
ν’ αντισταθούμε
και να κάνουμε
αντεπίθεση
στους αντιπάλους
του Ελληνισμού
γιατί κατά βάθος
κατηγορούν
και την ίδια
την Ανθρωπότητα.