42031 - Κι από μακριά

Ν. Λυγερός

Κι από μακριά
οι Ελληνοαμερικανοί
βοηθούν πρακτικά
τον αγώνα
για τη Μακεδονία
γιατί ξέρουν
πόση σημασία
έχει
για τον Ελληνισμό
έτσι αποδεικνύουν
από την αρχή
ότι είναι
πάντα
μαζί μας
σε κάθε
επανάσταση
για την ελευθερία.