42044 - Και στο Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Και στο Βυζάντιο
είχαμε Πατριάρχες
που προσπαθούσαν
να καταπατήσουν
την πίστη μας
και τους διώξαμε
τελικά,
δεν είναι λοιπόν
οι Αρχιεπίσκοποι
που θα μας εμποδίσουν
να προστατέψουμε
την πατρίδα
από τον κίνδυνο
της κατοχής
και του εκφυλισμού
των πιστών μας
λόγω
δειλίας.