42055 - Κανένα έλεος

Ν. Λυγερός

Κανένα έλεος
δεν πρόκειται
να έχουμε
για όσους
συνεχίζουν
να χτυπούν
την Μακεδονία
με την πολιτική τους,
διότι είμαστε
του Ελληνισμού
και δεν φοβόμαστε
τους εχθρούς
αφού τους αντιμετωπίζουμε
και τους διώχνουμε
χωρίς δυνατότητα
επιστροφής
στη γη μας.