42059 - Αν δεν μάθουν

Ν. Λυγερός

Αν δεν μάθουν
να διεκδικούν
οι Πόντιοι
ότι είναι
οι προστάτες
της Μακεδονίας
τότε πώς
να το καταλάβουν
οι άλλοι
ότι αυτός
είναι ο ρόλος τους
μετά τη γενοκτονία
όταν ήρθαν
από τον Πόντο
για να γίνουν
η ασπίδα
του Ελληνισμού
στην Ελλάδα.