42066 - Όλοι μαζί

Ν. Λυγερός

Όλοι μαζί
και κανένας
πίσω
στον ίδιο
Μακεδονικό
Αγώνα
διότι είναι
ο μόνος τρόπος
για να νικήσουμε
τη βαρβαρότητα
της λήθης
που ήθελε
να μας επιβάλλει
την αδιαφορία της
για να σβήσει
και τα ίχνη
της ύπαρξης
της Μακεδονίας.