42073 - Και στα βουνά

Ν. Λυγερός

Και στα βουνά
τα χιονισμένα
θα πολεμήσουμε
για τη Μακεδονία
γιατί ποτέ
δεν ξεχνάμε
τι σημαίνει
αγώνας
όταν υπάρχει
ανάγκη
για τη μνήμη
του Έθνους
ν’ αντισταθεί
στη βαρβαρότητα
της λήθης
που προσπαθεί
να καταστρέψει
τους λαούς.