42077 - Δίχως τη Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Δίχως τη Μακεδονία
και τον αγώνα
που προκάλεσε
η πλαστή
κόκκινη
βαρβαρότητα
θα ήταν
ικανή
να διατηρήσει
την εξουσία
για ν’ αλλάξει
ακόμα
και το όνομα
της Ελλάδας
έτσι ώστε
να μην υπάρχει
καμία αναφορά
στον Ελληνισμό.