42083 - Όταν το όνομα

Ν. Λυγερός

Όταν το όνομα
είναι ξεχασμένο,
τότε είναι το ανάλογο του τυφλού.
Όταν το όνομα
είναι αλλαγμένο
τότε είναι το ανάλογο
του τυφλού
που είδε φως
και τελικά
το έχασε.
Αυτό
μην το ξεχνάς
όσο άφορα
στο όνομα
της Μακεδονίας
για να μην κάνεις
κανένα
συμβιβασμό.