42084 - Ποιος θα μπορούσε

Ν. Λυγερός

Ποιος θα μπορούσε
να οργανώσει
ογδόντα συλλαλητήρια
ενάντια στην κυβέρνηση
μόνο και μόνο
επειδή είναι
απαράδεκτη;
Κανένας!
Κι όμως αυτά έγιναν
χάρη στη Μακεδονία
γι’ αυτό να θυμάσαι
ότι αποτελεί
δώρο Θεού
για τον αγώνα
της ελευθερίας
της πατρίδας
από την κόκκινη
κυβέρνηση.