42109 - Από το Σκοπιανό στους Δήμους της Ελλάδας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Παρόλο που το Σκοπιανό έχει γίνει ένα επίκαιρο θέμα για όλη την Ελλάδα, πολλοί σε επίπεδο Δήμων θεωρούσαν ότι δεν τους αφορούσε άμεσα και κατά συνέπεια απέφυγαν να πάρουν μία επίσημη θέση για να μην εκτεθούν. Τώρα όμως πολλοί από αυτούς αντιλήφθηκαν ότι η απουσία τοποθέτησης άρχισε να προκαλεί κόστος στην υποψηφιότητά τους, διότι εκλαμβάνεται ως θετική προς το Προσύμφωνο των Πρεσπών. Έτσι νιώθουν την ανάγκη να εκδηλωθούν άμεσα και αμέσως για να μην υποστούν κάποιο πολιτικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ο νέος Μακεδονικός Αγώνας έχει φέρει αποτελέσματα διότι παλαιότερα τον θεωρούσαν ως ένα γραφικό θέμα, χωρίς πρακτικές επιπτώσεις στην εθνική πολιτική και ειδικά στο επίπεδο των Δήμων της Ελλάδας. Ακόμα και ο Δήμος της Αθήνας έχει επηρεαστεί στο έπακρο με το Σκοπιανό. Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έκανε ένα στρατηγικό λάθος στις εκτιμήσεις της, διότι θεωρούσε ότι θα το περάσει εύκολα κι όχι μόνο δεν θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά θα το εκμεταλλευόταν ως μια διπλωματική επιτυχία για το μέλλον. Όμως η πραγματικότητα νίκησε την προπαγάνδα και αυτό φάνηκε ακόμα και για τους Δήμους. Διότι το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται να βρει αξιόλογους υποψήφιους, διότι κανένας από αυτούς δεν θέλει να θυσιαστεί σε μια προγραμματισμένη ήττα, η οποία δεν θα προέρχεται από τον ίδιο αλλά από το κόμμα που θα του έχει δώσει το χρίσμα και αυτό λόγω της εξέλιξης του Σκοπιανού. Έτσι όχι μόνο κανένας δεν μπορεί πια να είναι αδιάφορος στον νέο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά αν δεν το έκανε ακόμα, θα πρέπει να πάρει θέση τώρα και μάλιστα αρνητική προς το Προσύμφωνο των Πρεσπών, για να μπορέσει να έχει κάποιες ελπίδες για να νικήσει στον Δήμο του. Και αυτό είναι ήδη μια νίκη για την Μακεδονία και τον Ελληνισμό.